TÀI CHÍNH

TTF được chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản cho phép Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và phát hành, TTF phải gửi báo cáo kết quả kèm xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán về UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

TTF
TTF đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF sẽ phát hành gần 59,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Danh sách tham gia có 19 nhà đầu tư, bao gồm 18 nhà đầu tư cá nhân và 01 nhà đầu tư tổ chức là Công ty CP Đầu tư phân phối Satico. Dự kiến, tổng số tiền TTF sẽ thu về trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này là gần 595 tỷ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động kinh doanh.

Bên cạnh đó, TTF cũng sẽ phát hành 40,5 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức. Đây là đợt chào bán nhằm hoán đổi khoản nợ 405 tỷ đồng của chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Mức cổ tức cố định cho các cổ phiếu này là 6,5%/năm. Như vậy, kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu của TTF đã đạt được, cổ phiếu chào bán đợt này đều bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên đầu năm nay, khi thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá thực của cổ phiếu ngoài thị trường, để kêu gọi nhà đầu tư tham gia, ông Mai Hữu Tín nói: “Với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu thì ai sẽ mua nếu chúng ta không trả cổ tức 12%/năm, khi thị giá hiện mới 7.000-8.000 đồng/cổ phiế. Tôi đã bỏ vô hơn 100 tỷ trước khi chào bán, do đó mong muốn cổ đông cũng ủng hộ. Tôi cam kết quý vị cổ phiếu TTF sẽ vượt 10.000 đồng/cổ phiếu sớm thôi”.

Cam kết này của “ông trùm giải cứu” Mai Hữu Tín đã thành sự thật khi hiện nay, cổ phiếu TTF hiện đã tăng lên mức giá 11.700 đồng/cổ phiếu, chốt phiên giao dịch ngày 26/11. Thanh khoản cũng được cải thiện mạnh với hàng triệu đơn vị cổ phiếu được “sang tay” mỗi phiên.

TTF 2021 11 26 15 32 56 | FDI Việt Nam
Cổ phiếu TTF hiện đã lên mức giá 11.700 đồng/cổ phiếu, đúng với cam kết của Chủ tịch Mai Hữu Tín khi kêu gọi nhà đầu tư tham gia.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của TTF đạt hơn 342 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp của Công ty tăng đến 64%, lên gần 74 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của TTF cũng tăng mạnh lên gấp 3,3 lần cùng kỳ, đạt gần 10 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tiền lãi gửi ngân hàng và cho vay.

Kỳ này, các khoản chi phí của TTF đều tăng mạnh. Đặc biệt, chi phí bán hàng tăng đến 88%, lên hơn 38 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dịch vụ mua ngoài. Chi phí tài chính cũng tăng nhẹ 5%, lên gần 30 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá.

Khấu trừ, TTF có lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trở lại với hơn 3 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 16 tỷ đồng. Dù vậy, do phải ghi nhận chi phí khác đột biến (hơn 49 tỷ đồng nhưng không có thuyết minh), lợi nhuận ròng theo đó thu về chỉ vào khoảng 1,1 tỷ đồng giảm hơn 92% so với quý III/2020. Đây là quý thứ 2 Công ty có lãi trở lại. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, TTF thu về 1.111 tỷ doanh thu, tăng 36%. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế 11 tỷ đồng, chỉ còn khoảng 1/5 cùng kỳ.

Mục tiêu doanh thu năm 2021 của TTF được đặt ở mức hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu xuất khẩu chiếm 65% (tăng từ 50% vào năm 2020) và phần còn lại là thị trường nội địa. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 được đặt ra là 59 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2020. Với kết quả đã thực hiện được, TTF mới chỉ hoàn thành 18% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của TTF đạt hơn 2.544 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho của Công ty tăng 17%, lên gần 614 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và tiền gửi tăng mạnh 81%, ghi nhận hơn 153 tỷ đồng. Nợ phải trả của TTF cũng tăng 10%, lên gần 3.097 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay Công ty tăng mạnh 44% lên hơn 732 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý III năm nay, TTF đã phát sinh khoản vay tín chấp ngắn hạn 102 tỷ đồng từ Chủ tịch Mai Hữu Tín với mức lãi suất 12%/năm. Ngoài ra, TTF còn phát sinh khoản vay dài hạn hơn 11.5 tỷ đồng tại Ngân hàng Agibank Chi nhánh Bình Dương với lãi suất 11%/năm, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất. Do hai khoản vay nêu trên, tổng nợ vay của TTF ghi nhận hơn 732 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm.

Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể, tuy nhiên, tình hình kinh doanh tại TTF vẫn còn nhiều thử thách với “ông trùm giải cứu” Mai Hữu Tín, khi lỗ luỹ kế của TTF hiện đã lên mức 3.042 tỷ đồng, vốn chủ âm hơn 552 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh dù vẫn còn âm đến 97 tỷ, nhưng có giảm so với mức 112 tỷ cùng kỳ.