SỰ KIỆN

SỰ KIỆN

Hội nghị Quan chức Cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN

(Chinhphu.vn) – Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đã diễn ra ngày 14/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia. Trọng tâm thảo luận của Hội nghị là kiểm điểm tình hình và định hướng hợp tác ARF, thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ARF-30 (7/2023).

Read More