KINH TẾ

Hàng loạt sai phạm tại dự án Bến thuyền Vũng Tàu Marina

Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới đây đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án bến thuyền du lịch trong Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP Vũng Tàu do Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tại Thông báo kết luận thanh tra số 1838/TB-TTr.NV1, thanh tra tỉnh này cho biết Công ty Marina trong quá trình hình thành, triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho đến nay đã có nhiều sai phạm tồn tại mang tính liên tục trong nhiều năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Nhiều sai phạm trong sử dụng đất, mặt nước

Cụ thể, theo kết luận trên, Công ty Marina đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước (thực tế sử dụng 29.784,70m2) và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất (thực tế sử dụng 1.745,50m2) đã san lấp mặt nước, khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa để thực hiện mục tiêu “xây dựng bến thuyền du lịch và các công trình phụ trợ khác”. Phần diện tích đất và đất mặt nước này chưa thể hiện trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

dự án
Bến thuyền du lịch của Công ty Vũng Tàu Marina tại Khu công nghiệp Đông Xuyên

Tại vị trí diện tích 7.093,78m2 đất được Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp GCNĐT/GCNĐKĐT, Công ty Marina không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền như giấy chứng nhận đã được cấp mà đã dùng để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ca nô, tàu thuyền đã qua sử dụng; hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện ca nô, tàu thuyền các loại.

Ngoài ra, Công ty Marina còn sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ, du lịch; làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan; vận chuyển hành khách đường thủy chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận bổ sung mục tiêu dự án vào nội dung GCNĐKĐT, không phù hợp tính chất KCN Đông Xuyên.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chỉ rõ, chủ đầu tư trên đã đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các luật có liên quan; chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Về lĩnh vực xây dựng, công ty trên cũng xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp (đối với phần xây dựng trên diện tích 7.093,78m2 đất thực hiện dự án); xây dựng và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (đối với phần xây dựng trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước)

Đặc biệt, công ty Marina chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất và đất mặt nước vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; hạch toán các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ khi tính thuế và giá trị tài sản cố định không đúng quy định pháp luật.

Chấm dứt hoạt động nếu CĐT không khắc phục sai phạm

Theo đó, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, cấp thẩm quyền cần tiến hành xử lý các vi phạm tại Dự án Bến thuyền du lịch đối với Chủ đầu tư (Công ty Marina).

eac1ba6935d6c6889fc7 | FDI Việt Nam
Trước đó Bến thuyền Marina đã bị buộc ngưng hoạt động vì các sai phạm trên

Yêu cầu Công ty chấp hành và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo các kết luận thanh tra và quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với những thiếu sót, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện đúng nội dung GCNĐKĐT nhưng tiếp tục vi phạm thì cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp Công ty Marina không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động nêu trên thì đủ điều kiện chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định. Ngược lại, đã khắc phục được thì cho phép tiếp tục thực hiện dự án trên diện tích 7.093,78m2 đã được Ban QLKCN cấp GCNĐKĐT và điều chỉnh quy hoạch phù hợp khi thực hiện Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 27/05/2020 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu.

Do đó, trường hợp Công ty Marina được tiếp tục thực hiện dự án trên diện tích 7.093,78m2, nếu tiếp tục có nhu cầu sử dụng diện tích đất mặt nước 34.449m2 này để thực hiện công đoạn hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện ca nô, tàu thuyền các loại; phục vụ cho mục đích hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch; làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan; vận chuyển hành khách đường thủy thì lập thành một dự án khác hoặc cùng dự án, phải điều chỉnh quy hoạch phù hợp về sử dụng đất, xây dựng, chuyên ngành giao thông và du lịch…

“Việc cho thuê đất mặt nước phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật về đất đai” – thông báo nêu rõ.

DIỆU HOA