TÀI CHÍNH

Thêm 297 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thêm 297 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 6/2021, đã có thêm 297 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: Trong tháng 6/2021, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 297 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 50% vốn điều lệ (17 tổ chức và 280 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 63 nhà đầu tư nước ngoài (24 tổ chức và 39 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho bảy nhà đầu tư nước ngoài (bốn tổ chức và ba cá nhân). 

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 38.613 mã (gồm 4.953 tổ chức và 33.660 cá nhân).

A.N

Thêm 297 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán – Báo Nhân Dân (nhandan.vn)